PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
EmainAblach.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van EmainAblach.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan EmainAblach.nl verstrekt. EmainAblach.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw e-mailadres
- Bericht
Daarnaast vraagt EmainAblach.nl bij een registratie volgende gegevens op:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw geboortedatum
- Uw e-mailadres
- Uw wiccanaam

WAAROM EmainAblach.nl GEGEVENS NODIG HEEFT
EmainAblach.nl verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.
Daarnaast kan EmainAblach.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
De gegevens van het registratieformulier zijn vereist om de voor u toegankelijke bestanden te kunnen weergeven en na te zien of u meerderjarig bent.

HOE LANG EmainAblach.nl GEGEVENS BEWAART
EmainAblach.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien EmainAblach.nl abonnementen onbeperkt in tijd aanbiedt (cursussen kunnen altijd geraadpleegd worden), blijft u dan ook onbeperkt klant en lid van deze website.

DELEN MET ANDEREN
EmainAblach.nl verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden.
Privacyverklaring
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van EmainAblach.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om misbruik te vermijden.

COOKIE’S
EmainAblach.nl gebruikt geen cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar webmaster@emainablach.nl, tav Bacchus. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. EmainAblach.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
EmainAblach.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van EmainAblach.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door EmainAblach.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met EmainAblach.nl op via webmaster@emainablach.nl. EmainAblach.nl is als volgt te bereiken:
Postadres: Lindenstraat 61, 9100 Sint Niklaas België
E-mailadres: webmaster@emainablach.nl