https://www.Emainablach.nl

Emain Ablach

Meer over de Greencraft traditie.


Greencraft is gebaseerd op de Alexandrijnse traditie en is meer dan dertig jaar geleden ontstaan uit de coven Corona Borealis van Hera en Arghuicha.

Greencraft verenigt een aantal covens in Vlaanderen, Nederland, Spanje en de Verenigde Staten. Met verder leden in Italië en Frankrijk.

Hoewel alle Greencraft-covens autonoom zijn, worden samenwerking en wederzijds bezoek sterk aangemoedigd. De Sabbats zijn dan ook gelegenheden bij uitstek waarbij verschillende covens elkaar kunnen ontmoeten om die samen te vieren.

Ook is er één maal per jaar een driedaagse Greencraft Conventie waarbij alle Greencraft covens elkaar ontmoeten voor rituelen, workshops en gezellig samenzijn.

Greencraft, zoals het door Hera en Arghuicha ontwikkeld werd, gebruikt een Keltische Bomenkalender, een Keltische Levensboom en een eigen Tarot waarin Bomen, Machtsdieren, en Keltische Goden en Godinnen allen hun plaats vinden.

Maar binnen de opleiding is ook plaats voor de sporen van de Noord-Germaanse religie die nog in onze tradities, folklore en gebruiken terug te vinden zijn. En ook het Griekse, Romeinse en Egyptische pantheon komt soms aan bod. En vooral ook proberen wij de bijna vergeten Godinnen uit onze eigen geschiedenis te laten herleven en te eren.

Binnen de Greencraft willen we de band die ons verbindt met alle kinderen van Moeder Aarde, waarmee we deze planeet delen, vieren en bevestigen. En onder die kinderen rekenen we: stenen, planten, bomen, dieren en onze medemensen.

De polariteit tussen het mannelijke en het vrouwelijke, zowel op het goddelijke als op het menselijke vlak, als ook in de natuur om ons heen, staat bij ons centraal. Dit werkt inspirerend en bevrijdend zowel voor mannen als voor vrouwen.

Wij distantiëren ons van elke verering van bloedoffers, dierenoffers, mensenoffers, boosaardige rituelen en van discriminatie op alle vlakken.Blessed Be
Selena en Bacchus